البراهین القاطعه
مجموعه کلامی البراهین القاطعه
_
البراهین القاطعة / شریعتمدار استرآبادی /   4 مجلد/   1382
البراهین القاطعة في شرح تجرید العقائد الساطعة اثر محمدجعفر استرآبادی معروف به شریعتمدار (متوفای 1263 هجری) است.
نویسنده از عالمان پرآوازه قرن سیزدهم هجری است که با توجه به اوضاع آشفته آن روزگار که دعوای اصولی و اخباری‌ها شدت گرفته و وضع سیاسی کشور هم چندان مطلوب نبود آثار عالمانه‌ای را به جهان اسلام تقدیم کرد که یکی از مهمترین آنها اثر پیش رو است.
تجرید الاعتقاد اثر برجسته محقق نامی شیعه نصیر الدین طوسی است که با توجه به اهمیت آن در علم کلام همواره مورد توجه صاحبان اندیشه بوده و شرح‌ها و حاشیه‌های بسیاری بر آن نوشته شده است. با این که مقصود اصلی نگارنده بحث از مبدأ و معاد بوده و بخش مبادی آن مقدماتی محسوب می‌شد بیشتر شارحین بر خلاف رویه نویسنده بخش مبادی را مفصل و بخش‌های اصلی را مختصر مطرح کرده‌اند.
استرآبادی با آوردن 5 بحث مقدمه‌ای از این آفت به دور مانده است وی ابتدا به تعریف علم کلام، موضوع و فایده آن اقدام کرده و در مقدمه چهارم مدعی شده که کلام علم مادر است و دیگر علوم به آن وابسته و در مقدمه پنجم اصول دین و مذهب را تفکیک کرده است.
مباحث کتاب به مقصد، فصل و مسئله تقسیم شده‌اند. 
جلد اول کتاب شامل دو مقصد است که اولی در سه فصل و هفتاد مسئله موضوعاتی چون: وجود و عدم، ماهیت و ملحقات آن و علت و معلول را بحث کرده است. در مقصد دوم به موضوع جوهر و عرض پرداخته و با فروعات بسیاری که با عنوان مسئله مطرح شده جوانب مختلف مسئله را موشکافی و تبیین کرده است.
جلد دوم کتاب به مقصد سوم اختصاص یافته است. در این مقصد بعد از بحث مقدماتی درباره مسائل علمی و انواع دلایل اصل اول دین یعنی توحید را بررسی و وجود الهی و صفات او را تبیین و توصیف نموده و فروعات آن را بحث کرده است.
جلد سوم کتاب در دو مقصد است که اصل نبوت و اصل امامت را به بحث نشسته است. دلایلی در وجوب بعثت، عصمت پیامبر، معجزات، إثبات نبوت حضرت محمد و برتری ایشان بر دیگر پیامبران در مقصد چهارم و وجوب نصب امام، وجوب عصمت امام، وجوب اعلم و افضل بودن امام، نص بر امام و موضوعاتی از این قبیل در مقصد پنجم ارائه شده‌اند.
جلد چهارم مطالبی در ادامه بحث امامت دارد و بعد از آن در مقصد ششم به بحث معاد پرداخته است. بازگشت ارواح بعد از مرگ، معاد جسمانی، احوال اهل جهنم و بهشت و اهل اعراف موضوع‌های مورد بحث در این مقصد هستند. در پایان تکمله‌ای با عنوان روایت‌های معاد زینت‌بخش کتاب شده است.
این کتاب در سال 1428 هجری به همت محققان مرکز احیای اسلامی در 4 جلد تصحیح و تحقیق و به زینت طبع آراسته شد.

فهرست مطالب کتاب
ج 1
•    مقدّمة التحقیق
o    المبحث الأوّل: حول الطوسي و متن التجرید
o    المبحث الثاني: حول الأسترآبادی و «البراهین القاطعة»

البراهین القاطعة في شرح تجرید العقائد الساطعة
•    المقصد الأوّل في الأُمور العامّة
o    الفصل الأوّل في الوجود و العدم
o    الفصل الثاني في الماهیّة و لواحقها
o    الفصل الثالث في العلّة و المعلول
•    المقصد الثاني في الجواهر و الأعراض 
o    الفصل الأوّل في الجواهر
o    الفصل الثاني في الأجسام 
o    الفصل الثالث في بقیة أحكام الأجسام
o    الفصل الرابع و الخامس في الجواهر المجرّدة و الأعراض
ج 2
•    المقصد الثالث في الأصل الأوّل من أُصول الدین
o    الفصل الأوّل في وجوده 
o    الفصل الثاني في الاعتقاد الثاني 
o    الفصل الثالث في العدل
ج 3
•    المقصد الرابع في الأصل الثالث من أُصول الدین و هو في النبوّة
o    الفصل الأوّل في وجوب البعثة
o    الفصل الثاني في وجوب العصمة للنبيّ9
o    الفصل الثالث في المعجزة
o    الفصل الرابع في إثبات نبوة نبیّنا9
    المعجزات الباهرة الظاهرة بالمعنی الدالّة علی نبوّته سوی القرآن حدیث المعراج 
    ما قاله الشیخ المعاصر في كیفیّة المعراج
o    الفصل الخامس في أفضلیّة نبیّنا9 
•    أمّا النقلیّات و العقلیّات
•    تذنیبات 
•    المقصد الخامس في الأصل الرابع و هو الإمامة
o    الفصل الأوّل في وجوب نصب الإمام
o    الفصل الثاني في وجوب العصمة للإمام
o    الفصل الثالث في الأعلمیّة و الأفضلیّة
o    الفصل الرابع في المنصوبیّة و المنصوصیّة 
o    الفصل الخامس في الاثنی عشریة
    المطلب الأوّل في إثبات إمامة عليّ بن أبي طالب7
    المطلب الثاني في بیان إمامة سائر الأئمّة الإثنی عشر
    المطلب الثالث في وجود صاحب الزمان (عج) وغیبته
ج 4
•    بقیة مباحث الإمامة
o    المطلب الرابع: بعض الأخبار الواردة في أحوال الأئمّة:
o    المطلب الخامس في نبذ من معجزات سائر الأئمّة: 
•    المقصد السادس في الأصل الخامس و هو المعاد
o    الفصل الأوّل في عود الأرواح بعد ازهاقها وحصول الموت
o    الفصل الثاني في المعاد الجسماني العنصري الترابي 
o    الفصل الثالث في بیان أحوال النار و أهلها
o    الفصل الرابع في بیان أحوال أهل الأعراف
o    الفصل الخامس في بیان أحوال الجنّة و أهله


برای مشاهده  اینجا کلیک کنید
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 64
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما